گردهمایی نیکان فولکس واگن

گردهمایی نیکان فولکس واگن
جمعه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
ساعت ۱۲ الی ۱۵
شهرک غرب، میدان صنعت، ایتدای خیابان ایران زمین، کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیدگاه خود را بنویسید