گردهمایی خانواده بزرگ فولکس واگن ایران – اردیبهشت ۱۳۹۵

به همت همه عزیزان در سراسر ایران و هیئتِ موسسین باشگاه فولکس واگنِ ایران ، موفق به برگذاری سالگرد روز فولکس واگن ایران خواهیم شد.

ادامه مطلب