درخواست باشگاه فولکس واگن ایران از مالکین خودروها در خصوص بازسازی
*لطفا قبل از هرگونه اقدام جهت بازسازی، با کارشناسان باشگاه فولکس واگن ایران به صورت رایگان مشاوره کنید.
تمامی امور بازسازی خودرو به صورت کاملا حرفه ای و با ضوابط خاص توسط باشگاه فولکس واگن ایران انجام می شود.

جهت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.