پیغام خود را ارسال کنید

باشگاه فولکس واگن ایران از بدو شروع به كار خود همواره در پی يافتن نقاط ضعف و رفع معايب احتمالی بوده است لذا خواهشمنديم نظرات، پيشنهادات و انتقادهای خود را جهت بهبود فعاليت‌هایباشگاه از طریق فرم ذيل اعلام و ما را در انجام هر چه بهتر امور ياری فرماييد.