با هدف گردآوری دارندگان و دوستداران برند فولکس واگن و با رویکرد پدیدآوری ارتباط دارندگان این خودروها و به منظور تبادل تجربیات در زمینه نگهداری و حفظ آن ها و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در خصوص برند قولکس واگن و کمپانی های زیر مجموعه آن که یکی از بزرگترین خودروسازهای مطرح دنیا می باشد، پایه گذاری گردیده است.